!

مابعدالطبیعه و امر سیاسی در فلسفۀ اسلامی
سخنرانی سیدحمید طالب‌زاده - آبان ۱۴۰۲
مشهور است که فلسفه اسلامی بعد از فارابی در سیاست و حکمت عملی دچار رکود شد و تقریباً هیچ اثر تازه‌ای در این حوزه به وجود نیاورد. دکتر طالب‌زاده در این سخنرانی به چرایی این مسئله می‌پردازد و معتقد است که این وضعیت، در همان نقطه تأسیس فلسفه در فارابی رخ داده است. بر این اساس، فلسفه اسلامی در ساحت نظر تبدیل به کلیاتی انتزاعی شد که فارغ از زمان ...


تماشا کنید

گفتگوی اختصاصی
سیمافکر را دنبال کنید
ویدئو رسانه سیمافکر، وب سایتی است که از سال ۹۲ تا کنون فعالیت خود را در زمینه فرهنگ، سیاست و علوم انسانی به صورت انتشار ویدئو فیلم، آغاز کرده است. رسالت حقیقی سیمافکر تلاش برای بازگشایی امکان گفت و گو در فضای فکری ایرانِ امروز است.
سردبیر: محمدرضا علی‌حسینی شورای سردبیری: اباصالح تقی‌زاده طبری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدمحمد سیدمحسنی، محمد فیضی ارتباط با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز سینمایی امروز می‌باشد