!

پیام‌بر
مصطفی عقاد و داستان فیلم الرساله
مصطفی عقاد فیلمسازی استثنایی است. گویا برای انجام یک ماموریت غیر ممکن از درون تولید فیلم‌های سری بی آمریکایی به «خانه» برمی‌گردد و فیلمی را می‌سازد که همیشه آرزویش را داشته. ساخته شدن فیلم «الرساله» در سال ۱۹۷۶ با این کیفیت فقط از عقاد بر می‌آمده است. می‌دانیم که الرساله در برهه تولید و بعد از آن، از سوی عر ...


تماشا کنید

گفتگوی اختصاصی
سیمافکر را دنبال کنید
ویدئو رسانه سیمافکر، وب سایتی است که از سال ۹۲ تا کنون فعالیت خود را در زمینه فرهنگ، سیاست و علوم انسانی به صورت انتشار ویدئو فیلم، آغاز کرده است. رسالت حقیقی سیمافکر تلاش برای بازگشایی امکان گفت و گو در فضای فکری ایرانِ امروز است.
سردبیر: محمدرضا علی‌حسینی شورای سردبیری: اباصالح تقی‌زاده طبری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدمحمد سیدمحسنی، محمد فیضی ارتباط با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز سینمایی امروز می‌باشد